Informace k Jarní konferenci 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci jihlavských konferencí nemocničních lékárníků!

Vzhledem ke stále ne zcela jisté situaci ohledně hygienicko-epidemiologických opatření, která budou platit v termínu konání letošní Jarní konference, jsme se jako organizační tým rozhodli změnit formát letošní konference:

  • Místo tradičního dvoudenního formátu bude letos hlavní program koncentrován do jednoho dne: 18. 6. 2020.
  • 19. 6. se uskuteční jednání výboru SNL za účasti partnerů JK
  • Z důvodu změny formátu bude značně redukován účastnický poplatek na 950,- Kč (pro členy ČLnK).
  • Zajištění případného ubytování necháváme na rozhodnutí a aktivitě jednotlivých účastníků.
  • Vzhledem k vynucené změně formátu nepovažujeme letošní ročník za plnou verzi konference, ale spíše takové letní COVIDové intermezzo ve formátu interaktivního setkání. Těšíme se tedy, že jubilejní X. ročník oslavíme snad již bez jakýchkoliv problémů v roce příštím.

Věříme, že přes všechny těžkosti, kterým v letošním roce kvůli pandemii čelíme jak na svých pracovištích, tak v dalších aspektech profesního a osobního života, si program užijete. Bude reflektovat řadu aspektů, které jsme v době nedávné a současné procházeli. Vzájemná výměna zkušeností a poznatků jistě přispěje k naší lepší připravenosti na případné příští problémy.

Přijeďte sdílet svoje zkušenosti v červnu do Jihlavy, těšíme se na Vás!Rubriky:Aktuality

<span>%d</span> blogerům se to líbí: