Úvodní slovo k XI. Jarní konferenci

 Jistota v nejisté sezóně

Lednová virtuální Zimní konference je kdesi v dáli v covidové mlze, za dveřmi je červen.

A červen přináší tradiční jistotu v podobě Jarní konference.


Prosím, znamenejte si do svých diářů termín: 18.-19. června, pátek a sobota.


Věříme, že při stávající zlepšující se epidemiologické situaci bude možné se sejít v Jihlavě tak, jak jsme to naposledy zažili vloni v červnu – na prezenční Jarní konferenci. Možná se Vás budeme u přihlášky ptát na očkování, možná bude podmínkou účasti negativní test na SARS-CoV-2v, možná Vás překvapíme a uděláme akci jako open-air, prostě uděláme všechno proto, abychom se při respektu k pravidlům pro pořádání vzdělávacích akcí mohli v půli června sejít osobně v Jihlavě.
A kdyby to přes veškerou snahu nevyšlo, zamáčkneme slzu, ale jsme už nyní připraveni zorganizovat akci ve stejném formátu jako v lednu Zimní konferenci – tj. na virtuální platformě, s maximální možnou interakcí, kterou nám šikovnost IT techniků v IKEM dovolí.

Jasno ohledně formátu akce bude v květnu.

Čtvrté vedení Ministerstva zdravotnictví během sedmi měsíců s sebou přináší jistou nižší předvídatelnost v podobě pevných bodů programu, byť 2 měsíce před termínem konání konference.

Co Vám můžeme slíbit už nyní?

PROGRAM BUDE.

Neplánujeme pojmout 2-denní akci jako čistě koronavirovou restrospektivu, ale budeme se snažit poskládat z příspěvků spíše mozaiku inspirace pro další rozvoj nemocničních lékáren. Budeme chtít ukázat, co se povedlo, co je hodné následování, ale i to, co se nepovedlo a ukázalo slepou uličku.

Máte-li za sebou jednu z těchto zkušeností, rádi Vás přivítáme mezi aktivními přednášejícími. Už jsme pár z Vás ulovili a děkujeme!
Pozornost si zaslouží bezesporu očkování. V červnu budeme ani ne v polovině očkovacího maratónu a podobně jako podávání protilátek proti onemocnění COVID-19 se jedná o oblast, kde se nemocniční lékárny zásadním způsobem realizují.

Konec každého funkčního období Parlamentu ČR přináší někdy až zoufalý finiš zákonodárců schválit to, co ve Sněmovně buď již dlouho leží, anebo tam bylo pod pláštíkem pozměňovacích návrhů na poslední chvíli propašováno. O novou legislativu tak zjevně nebude nouze a jak to tak vypadá, legislativní nuda nás nečeká – čili prostor pro legislativní okénko našich přátel z advokátní kanceláře KMVS.

Doba po covid-19 s sebou přinese spoustu otazníků a část z nich bude ekonomických – v jaké kondici přečkaly pandemii zdravotní pojišťovny? Jak jsou na tom z hlediska financí nemocnice? A bude dost prostředků na financování postcovidové péče? Právě tato témata budeme chtít diskutovat se zástupci Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Navíc by v polovině června měl být již znám také výsledek dohodovacího řízení na rok 2022.

No a další body programu budeme upřesňovat, musíme si nechat prostor ještě na nějaké to překvapení.

Upřímně a více než kdykoliv jindy se s Vámi těšíme na viděnou v Jihlavě!
Věřme společně, že to vyjde.

Váš tým Jarní konference

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close