Zveřejněno úvodní slovo k XIII. Jarní konferenci

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vítejte na stránkách XIII. ročníku jarní konference!

Pilně pracujeme na programu a dalších činnostech spojených s Vaší účastí. První verzi programu pro Vás již brzy zveřejníme, již nyní si ale můžete přečíst úvodní slovo, které shrnuje hlavní témata konference.

Těšíme se na Vás již brzy v Jihlavě!