Dotazník k robotickým systémům v nemocničních lékárnách

První blok programu letošní Jarní konference se bude věnovat systémům umožňujícím automatizaci některých činností realizovaných v nemocničních lékárnách (NL). Součástí bloku bude i diskuse nad výstupy z dotazníkového šetření mezi vedoucími lékárníky k této tématice. K účasti na něm bychom Vás tímto rádi pozvali: vstup do online dotazníku je zde.

Kromě diskuse na Jarní konferenci budou anonymizované výsledky sdíleny s těmi, kteří se do dotazníku aktivně zapojí. Výstupy budou dále rozpracovány pro prezentaci na listopadovém Kongresu nemocniční farmacie.

Termín pro vyplnění dotazníku: do 26.5.2023. Prosíme o jednu odpověď za každou nemocniční lékárnu.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close