Dotazník k robotickým systémům v nemocničních lékárnách

První blok programu letošní Jarní konference se bude věnovat systémům umožňujícím automatizaci některých činností realizovaných v nemocničních lékárnách (NL). Součástí bloku bude i diskuse nad výstupy z dotazníkového šetření mezi vedoucími lékárníky k této tématice. K účasti na něm bychom Vás tímto rádi pozvali: vstup do online dotazníku je zde.

Kromě diskuse na Jarní konferenci budou anonymizované výsledky sdíleny s těmi, kteří se do dotazníku aktivně zapojí. Výstupy budou dále rozpracovány pro prezentaci na listopadovém Kongresu nemocniční farmacie.

Termín pro vyplnění dotazníku: do 26.5.2023. Prosíme o jednu odpověď za každou nemocniční lékárnu.

Aktualizace programu

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

k dnešnímu dni (14. 5. 2023) jsme pro Vás připravili výrazně aktualizovanou verzi programu.

Nezapomeňte také na možnost položit ještě před konferencí dotaz přednášejícím online. A samozřejmě, pokud ještě nejste přihlášeni, neváhejte, registrace bude ukončena již za několik dní!

Těšíme se na Vás v Jihlavě!

Váš tým Jarní konference

Zahájeno přihlašování na XIII. Jarní konferenci

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí zájemci o účast na Jarní konferenci,

od dnešního dne (12. 4. 2023) se můžete registrovat na XIII. Jarní konferenci.

Více informací a vstup do přihláškového formuláře naleznete na stránce Přihláška.

Zde naleznete informace k ubytování na Jarní konferenci.

Těšíme se na Vás počátkem června v Jihlavě!

Ubytování na Jarní konferenci

Pořádající agentura TB – finance s.r.o. organizuje ubytování pouze dle smluvních podmínek (na základě objednávek) pro partnery akce a stejně tak pro přednášející v místě konání akce – EA Business hotel Jihlavské Terasy a dále pak v Grandhotelu Garni.

Další již dříve využívané hotely a ubytovací zařízení, která jsou k dispozici účastníkům ZK (řazeny od nejbližšího k Business hotelu):

Hotel Gustav Mahler a hotel Milénium svou činnost bohužel ukončily.

Zveřejněno úvodní slovo k XIII. Jarní konferenci

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vítejte na stránkách XIII. ročníku jarní konference!

Pilně pracujeme na programu a dalších činnostech spojených s Vaší účastí. První verzi programu pro Vás již brzy zveřejníme, již nyní si ale můžete přečíst úvodní slovo, které shrnuje hlavní témata konference.

Těšíme se na Vás již brzy v Jihlavě!