Program

Program XII. Jarní konference 2022

EA Business Hotel Jihlava, 23-24/6/2022

Základní body programu k 4. 2022

  • Priority Ministerstva zdravotnictví ČR pro nadcházející předsednictví EU

Plány pro úpravu legislativy v tomto funkčním období vlády ČR

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M. – náměstek MZD

  • Implementace koncepce oboru nemocniční farmacie
  • Novinky ze světa zákonů a vyhlášek

Mgr. Libor Štajer – KMVS

  • Specializační vzdělávání – jak jsme na tom se vzdělávacím programem pro nástavbový obor ? 

Nejčastější otázky a odpovědi školenců

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. – vedoucí katedry IPVZ

  • SFTL – pokročili jsme!

Vývoj u připravovaného systému veřejných zakázek formou minitendrů na distributory léčiv.

Implementace Metodického doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Michal Hojný, Mgr. Robert Běhal, PharmDr. Petr Horák, JUDr. Lenka Bačuvčíková

  • Poučení z doby covidové aneb jak využít zkušenosti a postupy nabyté za poslední dva roky

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ÚZIS

MUDr. Renata Knorová 

Zástupce AČR kontaktován

Blok v režii PharmDr. Martina Šimíčka – Klinická hodnocení a zapojení nemocničních lékáren
Diskuze nad výstupy z dotazníkového šetření – požadavky zadavatelů, zkušenosti z auditů, ohodnocení činnosti nemocničních farmaceutů

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close