Program

Program IX. Jarní konference

Jihlava, Hotel Gustav Mahler, 30-31/5/2019

Čtvrtek 30/5

11:30

Zahájení Jarní konference

11:45 – 13:45

FMD follow up

 • Výsledky ankety v nemocničních lékárnách hodnotící první měsíce FMD (prosíme o vyplnění dotazníku, pokud již za Vaši lékárnu vyplněn nebyl, do 28. 05. 2019 zde)
 • Co s alerty? Statistiky NOOL a realita.
 • Zkušenosti se software – výměna zkušeností.
 • Zkušenosti s technologiemi (čtečky, PharmaTable).
 • Zprávy ze světa – EAHP/PGEU, agregace na úrovni distributora a jiné třaskavé nápady v rozporu se směrnicí.
 • Ekonomická analýza pro ČLnK – info a co z ní lze vyčíst.

PharmDr. Martin Šimíček
Mgr. Jan Šípek
Ing. Jiří Holec

13:45 – 14:15

Coffee Break

14:15 – 17:15

Nákup léčivých přípravků ve světle aktuální legislativy

 • Legislativní novinky – shrnutí
 • Aktuality ÚOHS
 • Veřejné zakázky u přípravků v režimu DTP, možnosti řešení pro zadavatele, názor MZd
 • Vyhrazené změny závazku jako možné řešení problémů vyplývajících ze smluvních vztahů
 • Kazuistiky
  • Mohou být dva vítězové u jedné veřejné zakázky?
  • Veřejná zakázka u biologik – infliximab
  • VZ s kritérii kvality – jaké jsou Vaše zkušenosti?
 • Jednotkové ceny a obchodní tajemství pohledem právním i poskytovatelů péče; co nového s databází LROT
 • Jak na nepublikované smlouvy v registru smluv?

Mgr. Libor Štajer
JUDr. Kateřina Davidová
Mgr. Michal Hojný

17:15 – 17:45

Coffee Break

17:45 – 18:45

Co všechno jste chtěli vědět o ergonomii ale báli jste se zeptat….

Jindra Sylvie Prokopová

Pátek

9:00 – 10:00

Specializační vzdělávání farmaceutů – kde jsme a na co čekáme?

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.
PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D.

10:00 – 12:30

Self Assessment Tool in Hospital Pharmacy

Workshop věnovaný implementaci Evropských statementů v prostředí českých nemocnic. Budeme pracovat s českou verzí online nástroje Self-Assessment Tool nabízeného EAHP. Bude možné diskutovat o jednotlivých otázkách, vzájemně se inspirovat pro implementaci jednotlivých Statementů, naučit se využívat možností, které SAT nabízí, jako Action Plan a mnoho dalšího.

http://statements.eahp.eu/self-assessment/self-assessment-tool

Pro workshop je vhodné si dopředu založit účet v SAT. Další podrobnosti a pozvánka zde.

PharmDr. Jindřiška Voláková
PharmDr. Marek Lžičař
PharmDr. Petr Horák

%d bloggers like this: