Program

18. 6. 2020

9:00

REGISTRACE

9:30

KORONAVIRUS – POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE

 • základní fakta, srovnání přístupu jednotlivých zemí – výsledky
 • doporučené postupy pro léčbu, aktuální možnosti farmakoterapie
 • jaký byl život v COVID-nemocnici
 • EAHP a COVID
 • prezentace závěrů dotazníků mezi NL ke COVID
 • poznatky pro futuro
  • organizační a prostorová uspořádání v lékárně / v nemocnici (bariéry, dělba týmu)
  • management zásob léčivých přípravků a OOP
  • COVID jako příležitost ke změně postupů

  MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM

  PharmDr. Martin Šimíček, nemocniční lékárna FNUSA Brno

  PharmDr. Petr Horák, nemocniční lékárna FN Motol

  Mgr. Markéta Dlouhá, nemocniční lékárna FN Motol

  12:00 – 13:00

  OBĚD

  13:00

  NOVINKY SÚKL K 1. ČERVNU 2020

  • Lékový záznam pacienta
  • Využití občanského průkazu pro výdej eRp – otázky z praxe

  Ing. Renata Golasíková, vedoucí oddělení ERP SÚKL (telekonference)

  Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s.r.o.

  Mgr. et MUDr. Jaroslav Maršík, advokát

  14:30

  COFFEE BREAK

  15:00

  LEGISLATIVNÍ HODINKA

  Mgr. et MUDr. Jaroslav Maršík, advokát

  16:00

  BLOK AKTUALIT Z NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ – JARO 2020

  SYSTÉM FLEXIBILNÍHO TENDROVÁNÍ LÉČIV – SFTL

  Mgr. Robert Běhal, nemocniční lékárna FN Olomouc

  DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2021 – ZÁVĚRY PRO SEGMENT LÉKÁRENSKÉ A KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE

  Mgr. Michal Hojný, ÚL IKEM

  PŘÍPAD ONASEMNOGENUM ABEPARVOVECUM (ZOLGENSMA) – ÚHRADA MIMOŘÁDNĚ NÁKLADNÉ PÉČE V PRAXI

  PharmDr. Petr Horák, Nemocniční lékárna FN Motol

  PŘÍSTUP NL K AGENDĚ STAHOVÁNÍ LP

  Kpt. PharmDr. Michal Kočí, Nemocniční lékárna ÚVN

  DOSTUPNOST CENTROVÉ PÉČE PRO CHRONICKÉ PACIENTY V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH – PROJEKT AIFP

  Mgr. Michal Hojný, ÚL IKEM

  DATABÁZE NEMOCNIČNÍCH LÉKÁREN A NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ SPUŠTĚNA!

  Výbor SNL ČFS ČLS JEP

  PŘEDSTAVENÍ 24. KONGRESU NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ

  PharmDr. Marek Lžičař, nemocniční lékárna FNUSA Brno

  CO PŘINESL LEDNOVÝ BRAINSTORMING V JIHLAVĚ A CO SE Z TOHO PODAŘÍ ZREALIZOVAT

  Výbor SNL ČFS ČLS JEP

  18:30

  DISKUSE A ZÁVĚR


  19. 6. 2020

  8:00 – 9:00

  PRACOVNÍ SNÍDANĚ VÝBORU SNL za účasti partnerů JK (pro zájemce)

  9:00 – 11:00

  JEDNÁNÍ VÝBORU SNL ČFS ČLS JEP


  Finální verze programu se může lišit v závislosti na časových možnostech jednotlivých přednášejících

<span>%d</span> blogerům se to líbí: