Program

PROGRAM JK 2020 (pracovní verze k 10.5.2020)

18. 6. 2020

9:00

Registrace

9:30

Novinky SÚKL k 1. červnu 2020

 • Lékový záznam pacienta
 • Využití občanského průkazu pro výdej eRp

Zástupce SÚKL – v jednání
Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s.r.o.

10:30

Koronavirus – poučení z krizového vývoje

Základní fakta, srovnání přístupu jednotlivých zemí – výsledky.

 • doporučené postupy pro léčbu, aktuální možnosti farmakoterapie
 • jaký byl život v COVID-nemocnici
 • EAHP a COVID
 • prezentace závěrů dotazníků mezi NL ke COVID
 • poznatky pro futuro
  • organizační a prostorová uspořádání v lékárně / v nemocnici (bariéry, dělba týmu)
  • management zásob léčivých přípravků a OOP
  • COVID jako příležitost ke změně postupů

MUDr. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM.
PharmDr. Martin Šimíček, nemocniční lékárna FNUSA Brno
PharmDr. Petr Horák, nemocniční lékárna FN Motol
Klinický farmaceut – v jednání

14:00

Změna strategie přístupu k logistice léků a ZP

Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví ČR (předběžně potvrzena účast)
zástupce distribuce – v jednání

16:00

Systém flexibilního tendrování léčiv – SFTL

Mgr. Robert Běhal, nemocniční lekarna FN Olomouc

Dohodovací řízení na rok 2021 – závěry pro segment lékárenské a klinickofarmaceutické péče

Mgr. Michal Hojný, ÚL IKEM

Co přinesl lednový brainstorming v Jihlavě a co se z toho podaří zrealizovat

Výbor SNL ČFS ČLS JEP

18:00

Diskuse a závěr


19. 6. 2020

8:00 – 9:00

Pracovní snídaně výboru SNL za účasti partnerů JK

9:00 – 11:00

Jednání výboru SNL ČFS ČLS JEP


Finální verze programu se může lišit v závislosti na časových možnostech jednotlivých přednášejících.

%d blogerům se to líbí: