Program

Program XII. Jarní konference 2022

EA Business Hotel Jihlava, 23-24/6/2022

Partner odborného programu

Čtvrtek 23. 6. 2022

9:30 – 11:00        REGISTRACE

10:00 – 11:00    PRESYMPOZIUM SYSTÉMU FLEXIBILNÍHO TENDROVÁNÍ LÉČIV (SFTL) – POKROČILI JSME!

 • Co obsahuje analýza zhotovitele
 • Praktický příklad postupu tendrů realizovaných prostřednictví SFTL
 • Časový plán realizace
 • Diskuze

Mgr. Robert Běhal, nemocniční lékárna FN Olomouc

JUDr. Lenka Bačuvčíková, Nemocniční lékárna FN Motol

Mgr. Michal Hojný, Ústavní lékárna IKEM 

PharmDr. Petr Horák, Nemocniční lékárna FN Motol

11:10            ZAHÁJENÍ

11:15 – 12:00    IT OKÉNKO MGR. JANA ŠÍPKA

 • Realita ePoukazu – co funguje a kde to drhne
 • Elektronická evidence návykových látek – kdy a jak

Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s.r.o.

12:00 – 12:45    SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – JAK JSME NA TOM SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR?

Nejčastější otázky a odpovědi školenců, ptejte se i Vy  

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. – vedoucí Katedry lékárenství IPVZ, Nemocniční lékárna FN Hradec Králové

12:45 – 13:30    OBĚD

13:30 – 14:45    NOVINKY ZE SVĚTA PARAGRAFŮ – PROSTOR PRO ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

 • Aktuální novinky v legislativě ZP
 • Nález Ústavního soudu k ústavní stížnosti senátorů 
 • Metodika ÚOHS k veřejným zakázkám a novela zákona o zadávání veřejných zakázek (stav, dopad).

JUDr. Kateřina Davidová, advokát KMVS advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Libor Štajer, advokát KMVS advokátní kancelář s.r.o.

14:45 – 15:15    DOSTUPNOST LP ACTILYSE

Mgr. Michal Hojný, Ústavní lékárna IKEM 

PharmDr. Petr Horák, Nemocniční lékárna FN Motol

15:15 – 15:40    PŘESTÁVKA

15:40 – 17:00    POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE

 • Co nám daly 2 covidové roky, na co bychom neměli zapomenout
 • Kde a jak zúročit získané poznatky
 • Jak ovlivnilo podání monoklonálních protilátek mortalitu pacientů s covid-19

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D ., ředitel ÚZIS ČR

mjr. PharmDr. Michal Kočí, náměstek ředitele pro farmacii ÚVN Praha

17:00 – 17:20    WORKFORCE – VÝSTUPY ZE SURVEY EAHP

PharmDr. Petr Horák, Nemocniční lékárna FN Motol

17:20 – 17:35    PŘESTÁVKA

17:35 – 18:35    PRIORITY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR PRO NADCHÁZEJÍCÍ PŘEDSEDNICTVÍ EU

PLÁNY PRO ÚPRAVU LEGISLATIVY V TOMTO FUNKČNÍM OBDOBÍ VLÁDY ČR

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví ČR

18:35 – 19:10    ODMĚŇOVÁNÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE – JAK DÁL?

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK

19:10        KÁVA S PharmDr. HELENOU KUBÍNOVOU, vedoucím lékárníkem Nemocnice Jihlava – Cesta k nové nemocniční lékárně.

19:45        ZÁVĚR PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU

Pátek 24. 6. 2022

9:00 – 10:00        BLOK (nejen) PRO PŘÍZNIVCE FARMAKOEKONOMIKY

 • Jak designovat FE studii
 • Jaká data použít a jak s nimi pracovat
 • Case study – FE analýza systémových způsobů léčby primárních kožních T buněčných lymfomů (PCTCL)

Mgr. Jaroslav Duda, nemocniční lékárna FN Olomouc

10:00 – 11:30        KLINICKÁ HODNOCENÍ V PRAXI NEMOCNIČNÍCH LÉKÁREN

Blok v režii PharmDr. Martina Šimíčka, Nemocniční lékárna FNUSA Brno

 • Rozsah zapojení nemocničních lékáren do klinického hodnocení, struktura odměňování NL
 • Zkušenosti s kontrolami SÚKL
 • Diskuze nad výstupy z dotazníku

12:00 ZÁVĚR PROGRAMU XII. JARNÍ KONFERENCE

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close