Program

Program XIII. Jarní konference 2023

EA Business Hotel Jihlava, 1-2/6/2023

Generální partner
Partner odborného programu

Program k 12. 5. 2023


PROGRAM

ČTVRTEK 1. ČERVNA

11:00 – 13:00

ROBOTI V LÉKÁRNĚ (AUTOMATICKÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY)

Diskuzní panel s účastí PharmDr. Ludmily Debnárové (Nemocnice Sokolov)

Výstupy z dotazníkového šetření mezi nemocničními farmaceuty

mjr. PharmDr. Michal Kočí, náměstek ředitele pro farmacii ÚVN Praha

Mgr. Michal Hojný, Ústavní lékárna IKEM

13:00 – 13:45 OBĚD

13:45 – 15:00

STAV A VÝVOJ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE V DATECH PLOŠNĚ IMPLEMENTOVANÉHO SYSTÉMU CZ-DRG 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ing. Markéta Bartůňková (ÚZIS)

15:00 – 17:00

NOVINKY V NAŘÍZENÍ O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH (MDR) A ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE V PROSTŘEDÍ NEMOCNIC

Diskuzní panel s účastí JUDr. Jakuba Krále, Ph.D. (Porta Medica s.r.o.)

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D., Nemocniční lékárna FN Hradec Králové

Markéta Zábranská – vedoucí provozně obchodního oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o.

PharmDr. Martin Šimíček, Nemocniční lékárna FNUSA Brno

Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s.r.o.

17:00 – 17:20 PŘESTÁVKA

17:20 – 18:00

POHLED LÉKOVÉ KOMISE SZP NA UDRŽITELNOST NÁKLADŮ NA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY, NA VSTUP INOVATIVNÍCH MOLEKUL 

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D. (předsedkyně Lékové komise SZP)

18:00 – 18:45

POVÍDÁNÍ O CESTÁCH TAM I ZPĚT (JIŽNÍ SÚDÁN, BANGLADÉŠ, JEMEN, PALESTINA A ETIOPIE)

Syn buvola, Lékaři bez hranic

19:00 ZÁVĚR ČTVRTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU


PÁTEK 2. ČERVNA

9:00 – 10:00

BLOK (nejen) PRO PŘÍZNIVCE SNF ČFS

10:00 – 11:30

SFTL – NA PRAHU PILOTNÍHO PROVOZU

Členové vývojového týmu

12:00 ZÁVĚR ODBORNÉHO PROGRAMU XIII. JARNÍ KONFERENCE

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close