Program

Program XI. Jarní konference 2021

Jihlava, 18.-19.6.2021
Hotel GM, Křížová 4, Jihlava
http://www.hotelgmahler.cz

Generální partner

Pátek 18. 6. 2021

9:30 – 11:00 REGISTRACE


10:00 – 11:00 PRESYMPOZIUM PRO PŘÍZNIVCE I ODPŮRCE SYSTÉMU FLEXIBILNÍHO TENDROVÁNÍ LÉČIV (SFTL)

 • Kam jsme se (ne)posunuli za poslední rok
 • Podrobné představení systému, jeho pozitiva / negativa
 • Další vývoj
 • Diskuze

Mgr. Michal Hojný, ÚL IKEM
Mgr. Robert Běhal, nemocniční lékárna FN Olomouc


11:10 ZAHÁJENÍ

11:10 – 12:00 VOLNÉ SDĚLENÍ SNL ČFS

 • Koncepce oboru – diskuzi moderuje PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D., nemocniční lékárna Městská nemocnice Ostrava
 • Představení mobilní aplikace Logistika léků – Mgr. Robert Běhal, nemocniční lékárna FN Olomouc
Hlavní partner/partner odborného programu

12:00 – 13:15 ELEKTRONICKÉ AGENDY SÚKL

 • ePoukaz – v jaké je nyní fázi a kdy bude spuštěný do reálné praxe?
 • Přeshraniční preskripce – představení principu fungování, jaké přináší možnosti
 • Lékový záznam pacienta po roce od spuštění – roční hodnocení, limity jeho používání, možnosti vývoje dalších funkcionalit

Ing. Renata Golasíková, vedoucí oddělení ERP SÚKL (telekonference)
Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s.r.o.

13:15 – 14:00 OBĚD

14:00 – 16:00 CO NÁM UKÁZAL COVID?

Střípky z nemocničních lékáren z časů COVID, co se povedlo, co méně a co vůbec.

 • Možnosti zapojení lékáren do multidisciplinárních projektů
  • nežádoucí účinky po očkování
  • hodnocení léčby monoklonálními protilátkami proti nemoci covid-19
 • Monoklonální protilátky – status quo
 • Remdesivir rok poté

PharmDr. Kornélia Chrapková, PG.Dip., vedoucí Oddělení KF a LIC ÚL IKEM
PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D., nemocniční lékárna FN Hradec Králové
PharmDr. Ivana Várady, Oddělení KF a LIC ÚL IKEM
PharmDr. Veronika Piňosová, nemocniční lékárna FN Olomouc
PharmDr. Petr Horák, nemocniční lékárna FN Motol
PharmDr. Martin Šimíček, nemocniční lékárna FNUSA Brno

16:00 – 16:15 PŘESTÁVKA

16:15 – 17:15 NEMOCNICE V POSTCOVIDOVÉ DOBĚ

 • V jaké kondici přečkaly pandemii zdravotní pojišťovny?
 • Jak jsou na tom z hlediska financí nemocnice?
 • A bude dost prostředků na financování postcovidové péče?

Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní péče VZP, předseda Analytické komise

17:15 – 19:00 AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V KOSTCE

 • Nařízení 2017/745 (MDR), Zákon č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v kostce
  • Základní body, co nařízení přináší pro praxi v nemocnici
  • Co bude obsahem databáze EUDAMED? A kdy bude?
  • Implementace MDR z pohledu IT – na co všechno a jak využiji UDI-DI, UDI-PI?
  • Diskuze – jednotný formát dodacího listu u zdravotnických prostředků? MDR = prostor pro společný postup poskytovatelů? Zkušenosti z jednotlivých nemocnic.
 • Novela Zákona č. 48/1997
  • V jakém je aktuálně stavu a má šanci projít do konce volebního období?
  • Jak mění stávající praxi úhrady „§ 16“?
  • Důležité změny z pohledu poskytovatelů.

Mgr. Libor Štajer, advokát KMVS advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Jan Šípek, prokurista společnosti Apatyka servis s.r.o.

19:00 – 19:15 PŘESTÁVKA

19:15 – 19:45 POZDRAVY Z PYRENEJÍ OD JARDY MARŠÍKA

1700 km daleko a stejně jednou nohou v Jihlavě

20:00 ZÁVĚR PÁTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU


Sobota 19. 6. 2021

9:00 – 10:00 DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2022

S jakými kartami hráli zástupci provozovatelů lékáren?
Co přineslo a jaké jsou dopady pro segment nemocničních lékáren?

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. – prezident ČLnK
Mgr. Michal Hojný, ÚL IKEM

Hlavní partner/partner odborného programu

NEM LEK STŘÍPKY

 • Zkušenosti z logistiky očkovacích látek praktickým lékařům – PharmDr. Pavel Kurfürst, Ph.D., NL Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
 • SNL restart verze 2.0. – co přinesl čtvrteční brainstorming v Jihlavě a co se z toho podaří zrealizovat
 • Aktuality z výboru SNL – Výbor SNL ČFS JEP

10:00 – 11:30 PSYCHIATRICKÉ OKÉNKO MUDr. RADKINA HONZÁKA

 • Mikrobiom aneb 1014 mikroutů (virů, bakterií, kvasinek, parazitů a dalších potvor)
 • Vliv pandemie COVID na mezilidské vztahy

11:30 ZÁVĚR PROGRAMU XI. JARNÍ KONFERENCE