Úvod k XIII. JK

V předchozích 2 – 3 letech programu nejen jihlavských konferencí často dominovala témata spojená s covid-19. V červnu 2023 žádné takové v programu nenajdete, prostor budou mít příspěvky, které přináší do nemocničních lékáren inovace, příspěvky, které nás posouvají dopředu a nebo nám pomáhají se vypořádat s aktuálními legislativními změnami.

A na jaká témata se můžeme společně těšit?

Stav a vývoj akutní lůžkové péče v datech plošně implementovaného systému CZ-DRG tradičně s excelentní expertízou a nadhledem přednese prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. ve dvojici s Ing. Markétou Bartůňkovou. 

MDR – zkratka, co vyvolává více otázek, než nabízí odpovědí. Věříme, že více jasno bude po bloku s účastí JUDr. Jakuba Krále, Ph.D., a kolegů, kteří se s MDR v prostředí nemocnic snaží vypořádat.

Roboti v lékárně, nemyslíme nemocniční farmaceuty pracující od svítání do soumraku a někdy i déle, ale kolegové v Sokolově budou mít po lednovém entrée tentokrát už zkušenosti z ostrého provozu automatického skladového systému, představí nám je PharmDr. Ludmila Debnárová. A o svoje postřehy se podělí i další kolegové, kteří jsou na cestě k pořízení těchto slibných pomocníků.

Inspirace pro změny v logistických činnostech si odnesete z bloku postaveného na zkušenostech kolegů z panelu nemocničních lékáren.

Pohled Lékové komise na udržitelnost nákladů na léčivé přípravky, na vstup inovativních molekul nám přiblíží předsedkyně této komise Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.

Další témata přijdou, spolu s nimi i další přednášející. Některá možná z důvodu principu „vyšší bere“ naopak z programu zmizí. V každém případě se postaráme o to, abyste odjížděli z Jihlavy 2. června spokojení.

Těšíme se s Vámi na Den dětí na viděnou!

Váš tým Jarní a Zimní konference

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close