Zpracování osobních údajů účastníků

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků se uděluje v rámci přihláškového formuláře.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TB – finance s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Husova 1622/10, IČ: 25554263, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32374 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení, případně titul
 • pracovní pozice
 • název a adresa pracoviště
 • e-mail a telefon
 • členství v České lékárnické komoře (členské ID)
 • pořizovaná fotodokumentace
 1. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy – přihlášení k účasti na organizované akci. Vaše jméno, příjmení, titul a název pracoviště může být součástí seznamu účastníků, který je k dispozici firmám – partnerům akce a v případě ubytování je Vaše jméno, příjmení a titul sdíleno s hotelem. Vaše fotografie může být zveřejněna na webu organizované akce, ovšem anonymně bez uvedení totožnosti. Vaše e-mailová adresa může být použita za účelem mailingu týkajícího se pořádaných konferencí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány po dobu 10 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu konference@tb-finance.cz nebo dopisu na adresu společnosti TB – finance s.r.o.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který v současné době nevyužívá žádné další zpracovatele.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.