Kontakt

Pořadatel

TB – finance s.r.o.
Husova 1622/10, 586 01 Jihlava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka číslo 32374 ke dni 11.2.1999
IČO: 25554263
DIČ: CZ25554263
Jednatel: Milan Bielik
konference@tb-finance.cz

Účet vedený u Oberbank AG, Masarykovo nám. 10, 586 01 Jihlava
Číslo účtu: 2271112302/8040
IBAN: CZ69 8040 0000 0022 7111 2302
BIC (SWIFT): OBKLCZ2X

Ubytování, registrace a fakturace

MVDr. Denisa Vejnarová
Tel.: +420731003803
denisa.vejnarova@volny.cz
info@zimnikonference.cz

Organizační záležitosti

Mgr. Libor Vejnar, MBA
Kontakt: +42020736477510
libor.vejnar@seznam.cz

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close