Zpracování osobních údajů účastníků

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků se uděluje v rámci přihláškového formuláře.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TB – finance s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Husova 1622/10, IČ: 25554263, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32374 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:
 • jméno a příjmení, případně titul
 • pracovní pozice
 • název a adresa pracoviště
 • e-mail a telefon
 • členství v České lékárnické komoře (členské ID)
 • pořizovaná fotodokumentace
 1. Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy – přihlášení k účasti na organizované akci. Vaše jméno, příjmení, titul a název pracoviště může být součástí seznamu účastníků, který je k dispozici firmám – partnerům akce a v případě ubytování je Vaše jméno, příjmení a titul sdíleno s hotelem. Vaše fotografie může být zveřejněna na webu organizované akce, ovšem anonymně bez uvedení totožnosti. Vaše e-mailová adresa může být použita za účelem mailingu týkajícího se pořádaných konferencí. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a archivovány po dobu 10 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu konference@tb-finance.cz nebo dopisu na adresu společnosti TB – finance s.r.o.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který v současné době nevyužívá žádné další zpracovatele.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close